Ποταμός Αροάνιος

Τα νερά του ξεπηδούν από τους πρόποδες του Χελμού και ενώνονται στη συνέχεια με τον ποταμό Λάδωνα. Ψηλά πλατάνια και πλούσια βλάστηση οχυρώνουν τα καθαρά νερά του ποταμού. Νερόμυλοι και νεροτριβές αξιοποιούν τη δύναμη του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στις πηγές του Αροάνιου λόγω του ιχθυοτροφείου πέστροφας στην περιοχή Πλανητέρο.