Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών

Αγίου Διονυσίου 4, 26223, Πάτρα
2610-273977
Γραφείο Κινήσεως - Πληροφορίες - Απολεσθέντα: 2610-273936
Σταθμαρχείο Νοσοκομείο Ρίο: 2610-994849
Σταθμαρχείο Γραμμής Νο2: 2610-323930
Σταθμαρχείο Γραμμής Νο3: 2610-323991
Σταθμαρχείο Γραμμών Νο 1-5-6-7-8-9: 2610-453930