Πλαστικά Είδη

2
Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας, Άγιος Στέφανος, Πάτρα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
2610647501
3
Καραϊσκάκη 92-98, Πάτρα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
2610274963