Παθολόγοι

2
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 104, Κάτω Αχαΐα
Τηλέφωνο
2693024292
3
Παναγιωτοπούλου 19 Ανδρονοπούλου
Τηλέφωνο
2691061260
4
Κανακάρη 95-97, Πάτρα 26221, Πλησίον οδού Κολοκοτρώνη
Τηλέφωνο
2610272382
5
Λεωφόρος Κορίνθου 186 - 188, Πάτρα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2613015409
6
Κορίνθου 293, Πάτρα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
2610224858
7
Κορίνθου 421 - 425, Πάτρα
Τηλέφωνο
261061613
8
Γοργοποτάμου 156
Τηλέφωνο
2610313279