Παθολόγοι

2
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 104, Κάτω Αχαΐα
Τηλέφωνο
3
Παναγιωτοπούλου 19 Ανδρονοπούλου
Τηλέφωνο
4
Κανακάρη 95-97, Πάτρα 26221, Πλησίον οδού Κολοκοτρώνη
Τηλέφωνο
5
Κανακάρη 122, Πάτρα 262 21
Τηλέφωνο
6
Λεωφόρος Κορίνθου 186 - 188, Πάτρα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
7
Κορίνθου 293, Πάτρα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
8
Κορίνθου 421 - 425, Πάτρα
Τηλέφωνο