Κέντρα Ξένων Γλωσσών

1
Πέντε Πηγαδιών 30,( Πλησίον Ελτά), Πάτρα
Τηλέφωνο
2610453005
4
Αγίου Βασιλείου 23, Πάτρα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
2610995895
5
Ιωάννη Μεσσηνέζη 5, Αίγιο, Νικολάου Πλαστήρα 103, Αίγιο
Τηλέφωνο
2691024904, 2691020393