Γεωπονικό Κέντρο

1
Δημοκρατίας 226, Πάτρα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2610528620