Γενική Ιατρική

1
Εγλυκάδος 244, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610644143
2
Αγ. Ιωάννη Πράτσικα 56 - 58, Πάτρα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2610335345