Ανυψωτικά Μηχανήματα

2
Ιωάννου Διακίδη 223, Περιβόλα, Πάτρα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
2610241191
4
Ειρήνης Μισαηλίδη 2, Ρίο, Πάτρα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2610991233