ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

8
64ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Κράθιο
Τηλέφωνο
2696032022, 2696032005
9
Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Πατρών, Ακράτα, Αχαΐα
Τηλέφωνο
2696032700
Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Κράθιο Ακράτας, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2696033090
Παραλία Άκρατα, Αχαϊα
Τηλέφωνο
2696033007