ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ