ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΤΡΥΦΩΝ