Φρούριο Ρίου

Ώρες Λειτουργίας

Καθημερινά: 08:00-15:00

Εισιτήρια

  • Απλό Εισιτήριο: Ολόκληρο: €2, Μειωμένο: €1
  • Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3 [ισχύει για τους εξής χώρους : Αρχαιολογικά Μουσεία Αιγίου και Πατρών, Αρχαιολογικός χώρος Βούντενης και Φρούριο Ρίου]
Ρίο, Πάτρα
2610-990691
2610-990691